Verklaring niveaus taalvaardigheid
Voor een juiste keuze van een cursus kan het volgende schema u helpen.
Niveaus Codes Verklaring
ERK-A1 A1 Beginner
Beginners I A1.1 A1.1 = absolute beginner
Beginners II A1.2 Circa 2 jaar schoolfrans
ERK-A2 A2 Basisgebruiker: overlevingsniveau
Beginners III A2.1 Circa 3 jaar schoolfrans
Beginners IV A2.2 Circa 3 à 4 jaar Frans met redelijk parate kennis
ERK-B1 B1 Onafhankelijke gebruiker: intermediair
Gevorderden I B1.1 Circa 4 à 5 jaar schoolfrans
Gevorderden II B1.1 Gevorderden met eindexamen Frans Havo/Vwo
ERK-B2 B2 Onafhankelijke gebruiker
Gevorderden III B2.1 Voldoende kennis en een goede spreekvaardigheid
Gevorderden IV B2.2 Verbetering van de taalvaardigheden
Gevorderden V B2.3 Verdieping en verrijking 
ERK-C1 C1 Vaardige gebruiker: vlot en zelfstandig
Vaardige gebruiker In het bezit van een Delf B2 en i.o.m. de docente
De niveaus van de cursussen van de Alliance Française zijn gebaseerd op het gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen: het ERK. Dit kader is een richtlijn, die is vastgesteld door de Raad van Europa om de vorderingen van leerlingen en studenten te beschrijven.
Versie 2018-06-29