WelkomInschrijvenCursussenCultuurNieuwsContact

Fondation Alliance Française
Alliance Française des Pays Bas
Panneau d'affichage AFPB

 AFPB

WelkomCursussenKwaliteit

Alliance Française Utrecht
     
Franse taal en cultuur

Kwaliteitsborging bij de Alliance Française


Het onderwijs

Op landelijk niveau worden alle aspecten van het onderwijs voortdurend geëvalueerd op basis van de op Europees niveau door de Alliance Française vastgestelde doeleinden.


De docenten

De kwaliteit van het onderwijs van de Alliance Française hangt nauw samen met de kwaliteit van de docenten.

Met uitzondering van de beginnerniveaus wordt in alle cursussen les gegeven door docenten, die Frans als moedertaal hebben Zij moeten in principe beschikken over het FLE diploma, een door de Franse Staat afgegeven diploma. FLE staat voor Français Langue Etrangère. Dit is een opleiding speciaal is toegesneden op het les geven aan niet-franstaligen. Alle docenten volgen regelmatig stages met pedagogische en didactische onderwerpen om optimaal les te kunnen geven.


Europees Referentiekader

De Alliance-Française werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering van het door haar aangeboden onderwijs. Daarom gebruiken wij het ‘Gemeenschappelijk Europees Referentiekader’ van de Raad van Europa voor cursusniveaus. Zo garanderen we de professionaliteit van onze opleidingen en bereiken we, dat de resultaten ervan internationaal erkend worden. Dit is vooral een groot voordeel in meer formele omstandigheden, zoals bij het solliciteren.

Het referentiekader beschrijft vijf typen taalvaardigheden (luistervaardigheid, leesvaardigheid, gesproken interactie, productief spreken en schrijfvaardigheid). Verder zijn er zes verschillende niveaus (aangeduid met A1 t/m C2). Dit kader wordt gebruikt voor alle Europese talen.