WelkomCursussenInschrijvenCultuurNieuwsContact

Fondation Alliance Française
Alliance Française des Pays Bas
Panneau d'affichage AFPB

 AFPB

WelkomCursussenCursusniveaus

Alliance Française Utrecht
     
Franse taal en cultuur


Cursusniveaus

Voor een juiste keuze van een cursus kan onderstaand schema u verder helpen.

Denk aan de mogelijkheid om uw kennis te laten toetsen tijdens een inschrijvingsavond of gebruik de niveautest.

Voor een juiste keuze van een cursus kan het volgende schema u helpen. Zie ook de gedetailleerde beschrijving van de cursusinhoud


Overzicht niveaus taalvaardigheid
 

Niveau


Code

Verklaring

ERK-A1

Beginners I

Beginners II


A1

A1.1

A1.2

Zeer eenvoudige communicatie

Beginners met geen enkele kennis van de taal

Circa 2 jaar schoolfrans

ERK-A2

Beginners III

Beginners IV


A2

A2.1

A2.2

Eenvoudige communicatie

Circa 3 jaar schoolfrans

Circa 3 à 4 jaar Frans met redelijk parate kennis

ERK-B1

Gevorderden I

Gevorderden II


B1

B1.1
B1.1

Standaard eenvoudige communicatie

Circa 4 à 5 jaar schoolfrans

Gevorderden met eindexamen Frans Havo/Vwo

ERK-B2

Gevorderden III

Gevorderden IV

Gevorderden V

B2

B2.1
B2.2
B2.3

Normale communicatie

Voldoende kennis en een goede spreekvaardigheid

Verbetering van de taalvaardigheden

Verdieping en verrijking van de taalvaardigheden


De niveaus van de cursussen van de Alliance Française zijn gebaseerd op het gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen: het ERK. Dit kader is een richtlijn, die is vastgesteld door de Raad van Europa om de vorderingen van leerlingen en studenten te beschrijven.